Türkiye ile Kore Cumhuriyeti Arasında Ulaştırma Teknolojileri Alanında Ar-Ge İşbirliği Tesis Edildi.

Türkiye ve arasında, Ulaştırma Teknolojileri alanında Ar-Ge faaliyetlerinde iki ülke arasında işbirliğinin tesis eden Mutabakat Zaptı, 16 Mart 2017 tarihinde Bakanımız Sn. Ahmet ARSLAN ve Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang tarafından imzalandı.

Sayın Bakanımız Ahmet ARSLAN tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı ile karayolu, demiryolu; havacılık teknolojileri ve Taraflarca kararlaştırılabilecek diğer alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, iki ülke arasında tarihsel bağlardan kaynaklanan yakın dostluğun sürdürülebilir bir işbirliği ve koordinasyon mekanizması ile devamını teminen ulaştırma alt sektörlerinde Ar&Ge faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticilerin katılımıyla bir Çalışma Grubu kurulması kararlaştırılmıştır.