Uluslararası Ar-Ge Zirvesi Kapsamında Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler Ar-Ge Yönetimi Toplantısına Katılım Sağladık

Başkanlığımız Daire Başkanı V. Serkan Çelik Uluslararası Ar-Ge Zirvesi kapsamında düzenlenen Ulaştırma ve Dijital Teknolojiler Ar-Ge Yönetimi Toplantısına (CRO – Chief Research Officer) katıldı.

Toplantıda, kamu ve özel sektör paydaşları arasında sektörde Ar-Ge çalışmalarının mevcut durumu ve sorun alanları, teşviklerin mevcut durumu, kamunun Ar-Ge çalışmalarındaki rolü ve nitelikli insangücü istihdamına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Başkanlığımız tarafından sektördeki Ar-Ge çalışmalarında yaşanan önemli sorunlardan bir tanesinin projelerin kurgulanması olduğu belirtmiştir. Diğer bir önemli sorunun da etkin kaynak kullanımını olduğu bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere bir veri tabanı oluşturulması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilmiştir.

Ülkemizin bilgi birikimini (know-how) artırmayı teminen Başkanlığımız tarafından finanse edilen TÜRKSAT 6A projesi ile milli uydu üretimine gidildiği ifade edilmiş, yapılan uluslararası işbirliği anlaşmaları ile uzman değişimi imkanı yaratılarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine olanak sağlandığı vurgulanmıştır.